Các danh hiệu

 1. 10

  Đăng kí thành công

  Chào mừng bạn đến với diễn đàn SECafe. Bạn vừa được tặng 10 SPoint cho thành viên mới.

 2. 10

  Bài viết đầu tiên

  Bạn vừa được tặng 10 điểm vì bạn đã viết bài đầu tiên.

 3. 10

  Chúc mừng sinh nhật

  SECafe tặng bạn 10 điểm SPoint nhân dịp sinh nhật <3

 4. 10

  1 like

  Bạn được tặng 10 SPoint

 5. 20

  50 bài viết

  Bạn được tặng 20 SPoint

 6. 30

  100 bài viết

  Bạn được tặng 30 SPoint

 7. 50

  500 bài viết

  Bạn được tặng 50 SPoint

 8. 50

  100 like

  Bạn được tặng 50 SPoint

 9. 100

  1000 bài viết

  Bạn được tặng 100 SPoint

 10. 100

  500 like

  Bạn được tặng 100 SPoint

 11. 500

  5000 bài viết

  Bạn được tặng 500 SPoint

 12. 500

  1000 like

  Bạn được tặng 500 SPoint

 13. 1000

  7000 bài viết

  Bạn được tặng 1000 SPoint

 14. 1000

  2000 like

  Bạn được tặng 1000 SPoint

 15. 1000

  2500 like

  Bạn được tặng 1000 SPoint

 16. 1000

  3000 like

  Bạn được tặng 1000 SPoint

 17. 1000

  4000 like

  Bạn được tặng 1000 SPoint

 18. 1000

  5000 like

  Bạn được tặng 1000 SPoint

 19. 2000

  10000 bài viết

  Bạn được tặng 2000 SPoint

 20. 2000

  15000 bài viết

  Bạn được tặng 2000 SPoint

 21. 2000

  10000 like

  Bạn được tặng 2000 SPoint

 22. 2000

  15000 like

  Bạn được tặng 2000 SPoint

 23. 2000

  20000 like

  Bạn được tặng 2000 SPoint

 24. 3000

  20000 bài viết

  Bạn được tặng 3000 SPoint

 25. 3000

  25000 like

  Bạn được tặng 3000 SPoint

 26. 3000

  30000 like

  Bạn được tặng 3000 SPoint

Like Fan Page để không bỏ lỡ tin tức và các
thủ thuật mới nhất